Tuesday, March 13, 2012

Soolen två


John och jag är goda vänner. 
Och nu är det så pass varmt att man kan sitta i skolfönstren på massave och dricka iste i stora plastmuggar. Hurra för värme och solsken! Det hjälper mitt i all stress.

No comments:

Post a Comment